Shiva Stuti Lyrics in English

This Shiv Stuti Lyrics in English is a very important worship song dedicated to Lord Shiva. This song highlights the glory, power, and promise of Shiva. This song helps the devotees to increase their devotion towards Shiva and gives them sanjeevani to move forward in the direction of their spiritual practice.

Since the lyrics of Shiva Stuti are available in English, it is loved by people all over the world and can be easily understood. Its words and expressions sensitively express personal spiritual experience.

Kailaaasaraanaa Shivachandramaulii ।
Phaniindra Maaathaan Mukutiin Jhalaalii ।
Kaarunyasindhuu Bhavaduhkhahaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 1॥

Raviindu Daaavaanala Puurna Bhaaliin ।
Svateja Netriin Timiraugha Jaalii ।
Brahmaandadhiishaa Madanaantakaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 2॥

Jataa Vibhuutii Uti Chandanaachii ।
Kapaaalamaalaa Prita Gautamiichii ।
Panchaananaa Vishvanivaantakaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 3॥

Vairaagyayogii Shiva Shuulapaanii ।
Sadaa Samaaadhii Nijabodhavaanii ।
Umaanivaasaa Tripuraantakaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 4॥

Udaara Meruu Pati Shailajechaa ।
Shriivishvanaaatha Mhanatii Suraanchaa ।
Dayaanidhii Jo Gajacharmadhaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 5॥

Brahmaadi Vandii Amaraadinaatha ।
Bhujangamaalaa Dhari Somakaaanta ।
Gangaa Shiriin Doshha Mahaavidaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 6॥

Karpuuragauriin Girijaa Viraaje ।
Halaahale Kantha Nilaachi Saaje ।
Daaridryaduhkhen Smaranen Nivaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 7॥

Smashaanakriidaa Karitaan Sukhaave ।
To Devachuudaamani Kona Aahe ।
Udaasamuurtiin Jataabhasmadhaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 8॥

Bhuutaadinaatha Ariantakaachaa ।
To Svaami Maajhaa Dhvaja Shaambhavaachaa ।
Raajaa Mahesha Bahubaaahudhaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 9॥

Nandii Haraachaa Hara Nandikesha ।
Shrii Vishvanaatha Mhanatii Suresha ।
Sadaashiva Vyaaapaka Taaapahaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 10॥

Bhayaanaka Bhiima Vikraala Nagna ।
Liilaavinoden Kari Kaama Bhagna ।
To Rudra Vishvambhara Daksha Maarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 11॥

Ichchhaa Haraachii Jaga Hen Vishaala ।
Paalii Rachiito Kari Brahmagola ।
Umaapatii Bhairava Vighnahaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 12॥

Bhaagiirathiitiira Sadaa Pavitra ।
Jethen Ase Taaraka Brahmamantra ।
Vishvesha Vishvambhara Trinetradhaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 13॥

Prayaaga Venii Sakalaa Haraachyaa ।
Paadaaravindiin Vahaatii Hariichyaa ।
Mandaakinii Mangala Mokshakaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 14॥

Kiirtii Haraachii Stuti Bolavenaa ।
Kaivalyadaataa Manujaan Kalenaa ।
Ekaagranaatha Vishha Angikaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 15॥

Sarvaantariin Vyaapaka Jo Niyantaa ।
To Praanalingaajavalii Mahantaa ।
Ankiin Umaa Te Giriruupadhaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 16॥

Sadaa Tapasvii Ase Kaamadhenuu ।
Sadaa Sateja Shashi Kotibhaanuu ।
Gauriipatii Jo Sadaa Bhasmadhaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 17॥

Karpuuragaura Smaralyaa Visaanvaa ।
Chintaa Harii Jo Bhajakaan Sadaivaa ।
Antiin Svahiita Suchanaa Vichaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 18॥

Viraama Kaaliin Vikala Shariira ।
Udaasa Chittiin Na Dhariicha Dhiira ।
Chintaamanii Chintanen Chittahaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 19॥

Sukhaavasaane Sakalen Sukhaachiin ।
Duhkhaavasaane Talatii Jagaachiin ।
Dehaavasaanen Dharanii Tharaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 20॥

Anuhaatashabda Gaganiin Na Maaya ।
Tyaacheni Naaden Bhava Shuunya Hoya ।
Kathaa Nijaangen Karunaa Kumaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 21॥

Shaanti Svaliilaa Vadaniin Vilaase ।
Brahmaandagoliin Asunii Na Diise ।
Bhillii Bhavaanii Shiva Brahmachaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 22॥

Piitaambaren Mandita Naabhi Jyaachii ।
Shobhaa Jadiita Vari Kinkiniichii ।
Shriidevadatta Duritaantakaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 23॥

Jivaashivaanchii Jadalii Samaadhii ।
Vitalaa Prapancha Tutalii Upaadhii ।
Shuddhasvaren Garjati Veda Chaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 24॥

Nidhaanakumbha Bharalaa Abhanga ।
Pahaa Nijaangen Shiva Jyotilinga ।
Gambhiira Dhiira Surachakradhaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 25॥

Mandaara Bilven Bakulen Suvaasii ।
Maalaa Pavitra Vahaa Shankaraasii ।
Kaashiipuriin Bhairava Vishva Taarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 26॥

Jaai Jui Champaka Pushhpajaatii ।
Shobhe Galaan Maalatimaala Haatiin ।
Prataapasuurya Sharachaapadhaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 27॥

Alakshyamudraa Shravaniin Prakaashe ।
Sampuurna Shobhaa Vadaniin Vikaase ।
Nei Supanthen Bhavapailatiiriin ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 28॥

Naageshanaamaa Sakalaan Jivhaalaa ।
Manaa Japen Re Shivamantramaalaa ।
Panchaaksharii Dhyaana Guhaavihaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 29॥

Ekaanti Ye Re Gururaaja Svaamii ।
Chaitanyaruupiin Shiva Saukhyanaamiin ।
Shinalon Dayaalaa Bahusaala Bhaarii ।
Tujaviina Shambho Maja Kona Taarii ॥ 30॥

Shaastraabhyaasa Nako Shrutii Padhun
Nako Tiirthaansi Jaaun Nako ।
Yogaabhyaasa Nako Vraten Makha
Nako Tiivren Tapen Tiin Nako ॥

Kaalaachen Bhaya Maanasiin Dharun
Nako Dushhtaansa Shankuun Nako ।
Jyaachiiyaa Smaranen Patiita
Taratii To Shambhu Soduun Nako ॥

Method of singing Shiva Stuti

 1. Preparation of equipment: Keep all the puja materials ready and also keep a book with you or keep a mobile phone so that it will be easier for you to study.
 2. Meditation: Take Lord Shiva in meditation.
 3. Worship and worship: Worship with things like incense, deep, flowers, scent etc. and worship in your mind.
 4. Recitation of Shiva Stuti: Now recite Mahamrityunjaya Mantra, Shiva Tandava Stotra.
 5. Concluding: Concluding the puja and praying for the blessings of Lord Shiva.

Benefits of Shiva Stuti:

 • Provides peace and happiness to the mind.
 • Increases devotion and faith.
 • Helps in maintaining mental and spiritual balance.
 • Promotes good health.
 • Increases self-confidence and brings positivity in life.
 • Awakens life-giving power and helps in overcoming difficulties.
 • Makes the soul energetic and positive.
 • Meditation on Lord Shiva helps in understanding the depths of the soul.
 • Provides strength and support in difficult situations of life.
 • Promotes peace, harmony and unity in the society.

FAQ

What is the importance of Shiva praise?

Singing and listening to Stuti helps in receiving the blessings of Lord Shiva and gives a feeling of devotion and peace.

Who are some of the famous authors of this Stuti?

Spread the love

Leave a Comment